สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สนอ.ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลคะแนน 4.87    

ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ...

สำนักงานอธิการบดี คว้า 2 รางวัล ในงาน NRRU Show & Share 2016

สุดยอด Personality สำนักงานอธิการบดี คว้า 2 รางวัล ในงาน NRRU Show & Share 2016 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม "ชนะใจกรรมการ" และ รางวัล Popular vote ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...