ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจราจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:30 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

20187188_10207562026927534_1726163475_o

 20149023_10207562026167515_1298386835_o 20138168_10207562026487523_1106360267_o 20138026_10207562026527524_1103074384_o 20182096_10207562027087538_1617823977_o 20180105_10207562026567525_1757897427_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *