สนอ. ประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีกรรมการและตัวแทนจากกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

9608

file1-2 file4-1 file5 file6 file7 file8-1 file9 file10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *