ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30 น. คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อหารือ การบริหารสำนักงานอธิการบดี  การดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติการของกองต่าง ๆ  รวมถึงแนวปฏิบัติการพิจารณาภารกิจหน่วยงาน

 file5

file-3 file2-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *