งานวินัยและนิติการ เข้ารดน้ำขอพร ท่านรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 บุคลากรงานวินัยและนิติการ เข้ารดน้ำขอพร ท่านรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต์

file2-4 file3-3 file3-4  file4-2 file4-3 file5-2 file6-1 file6-2 file7-2 file8-2 file8-3 file9-2 file10-1 file10-2 file11-2 file12-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *