ประชุมบุคลากรกองกลาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

          file14 file13 file12 file11 file10 file8 file7 file5 file4 file3-1 file1-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *