ประชุมบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

   เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี ประชุมบุคลากร ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น 3 การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

                                1. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเชิญชวนให้บุคลากรเข้าสมัคร การใช้สิทธ์สวัสดิการจากประกันสังคม

                                 2. การแก้ไขปัญหาจราจร

                                 3. จัดกลุ่มบุคลากรให้พึ่งพาอาศัยกัน ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้มีผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทุกคน

14102535_10201839868913683_8745096562352235218_n  15095652_10202203759570722_8427510982857602179_n

15192667_10202203758170687_112022262199277356_n

15036182_10202203759970732_1491644209002826867_n  15078609_10202203757810678_4571656276279110453_n

15178135_10202203759130711_4643144046513128699_n 15179207_10202203758610698_3708313927991201844_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *