เปิดบ้านต้อนรับราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน Green University

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ระบบจัดการพลังงานและการดำเนินงานด้าน GREEN UNIVERSITY