📣 ราชภัฏโคราช แห่เทียนพรรษา และพาน้องรวมใจทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.20-16.30 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดการ มีดังนี้

▪️ เวลา 06.20 น. ผู้นำนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

▪️ เวลา 06.30 น. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

▪️ เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
– นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กล่าวรายงาน
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท
– ถวายสังฆทานและร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณมหาวิทยาลัย

▪️ เวลา 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ ตั้งขบวนภายในมหาวิทยาลัย

▪️ เวลา 12.30 น. เคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยไปยังวัดต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ถวายเทียนพรรษา
– ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

▪️ เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

📍 *การแต่งกาย* 📍 
1. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 3 เข้าใหม่ ที่มีชุดเครื่องแบบจิตอาสาให้เตรียมชุดจิตอาสามาพร้อมด้วย