✨#ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ✨

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถคลิกที่ URL : https://bit.ly/2I1yUoj