ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

file-3 file5 file6 file8-1  file10 file13 file15 file9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *