กองกลาง ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือขั้นตอนและการเตรียมข้อมูล การประสานงาน ในการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

file2-2 file-3 file3-2 file4-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *