ประชุมบุคลากรกองกลาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน           

KM Lunch talk สนอ.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม KM Lunch talk โดยคณะกรรมการ KM เข้าร่วมกิจกรรม